شرکت PCCI

نظرسنجی دريافت کاتالوگ دامنه فعاليت شرکت مزايده و مناقصه اخبار واحدها معرفي شعب محصولات استراتژي

نظر سنجی / شکایات
لطفا نظرات، انتقادات، پشنهادات و شکایات خود را در راستای به پویی و بهبود خدمات رسانی شرکت پتروشیمی بدینوسیله به مدیریت این شرکت منعکس فرمایید.


 
  نام:     نام خانوادگی:  
 نام شرکت:   
آدرس:   
 تلفن:    فکس:   
کشور:     پست الکترونیک:   
 پیشنهاد/نظر/
شکایت: 
 

 

Home | Sitemap | Contact us | Search